شناسنامه برند مُنوکو

نام مُنوکو (monoco) برگرفته از مُنو(mono) که به لاتین به معنای واحد تک می باشد و کو(co) مخفف کلمه ی کمپانی و کارخانه است. لگوی ما طراحی شده از قلبی نیمه شکل می باشد، که مُنوکو در آن جای گرفته است.

 

monoco
مُنوکو