منشور اخلاقی مُنوکو

منشور اخلاقی مُنوکو گروه تولیدی مُنوکو خود را موظف به اجرا و پایبند به موارد ارایه شده دراین متن می داند
منشور اخلاقـی تولیدی پوشاک زنانه گروه مُنوکو
– مراجعه مشتریان به خود را نعمتی بزرگ می دانیم و همواره منتظر و پذیرای مشتریان عزیزهستیم تا با خدمت به آنان، به وظیفه خود عمل کرده باشیم .
– همواره خود را در جایگاه مشتریان قرار می دهیم و با توجه به قوانین و مقررات شرکت و همفکری با آنان سعی خواهیم کرد رضایت آنان را تامین نماییم .
– همواره با خلق خوش و رعایت عدالت و انصاف ، با همکاران و مشتریان رفتار نموده و از این راه ، موفقیت خود را تضمین می نماییم .
– ما برآنیم که صداقتمان را با گفتار و کردارمان بر شما نمایان کنیم ، امید آن داریم که رضایت خاطر شما فراهم گردد .
– عنوان نمودن «رضایت مشتری» از جانب ما تنها بیان یک کلام زیبا نمی باشد ، بلکه تلاش و تفکر بر آن و پیشی گرفتن از حد انتظارات ، هدف ماست .
– براین باوریم ، رضایت مشتری تنها زمانی مفهوم خواهد داشت که او در قلب خویش از ارایه خدمات ما راضی و در فکر خویش در پی زمانی دیگر برای دیدار مجدد   با    ما    باشد .
– ما بزرگی را در طویل بودن ساختار و پیکره مجمــوعه خویش نمی دانیم بلکه بزرگی را در همراه بودن با کلیه مشتریان خویش می دانیم .
– زمان شناسی و حضور به موقع در محل کار را یک اصل می دانیم و تدابیری می اندیشیم که در صورت عدم حضور هر یک از ما ، کار مشتریان به درستی انجام شود .
– برای نظم و آراستگی خود و محیط کار که می تواند موجب افزایش کارایی ، عزت نفس ، احترام و نشاط گردد اهمیت ویژه ای قائلیم .
– کار مشتریان را به دقت ، در اسرع وقت و بدون انتظار خاصی انجام می دهیم زیرا این حق آنها و وظیفه ماست و همواره اطلاعات و توضیحات لازم و کافی را برای انجام بهتر امور در اختیار مشتریان و همکاران قرار خواهیم داد .
– همیشه و در همه حال خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود می دانیم .
– مشتری مداری باور قلبی ماست.